Ważne zmiany w Vat od listopada

Od 1 listopada 2019 znika odwrotne obciążenie w podatku VAT. W jego miejsce wchodzi obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności( Split payment) w skrócie MPP.

MPP będzie obligatoryjny dla 150 grup towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 15 ustawy o VAT, przy transakcjach przekraczających 15 000 zł.

Od 1 listopada 2019

Generalnie  muszą być łącznie spełnione trzy warunki do obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności:

  1. Nabywca towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 15 ustawy będzie podatnikiem VAT.
    Nabywca będący podatnikiem zwolnionym z VAT, również jest zobowiązany do zastosowania MPP, czyli przekazywać kwotę VAT wyszczególnioną na fakturze na rachunek odbiorcy płatności. Nie ma zastrzeżenia , iż musi to być czynny podatnik VAT.
    Nabywca będący podatnikiem zwolnionym z VAT nie będzie miał natomiast obowiązku przyjmowania płatności w MPP, nawet gdy wartość faktury z towarami i usługami z załącznika nr 15 ustawy o VAT będzie przekraczała kwotę 15 000 zł. Nie wykazuje on bowiem na fakturze podatku VAT z uwagi na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego.
  2. Nabywane są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT.
  3. Kwota transakcji przekracza 15 000 zł.

 

W przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków łącznie sprzedawca będzie zobligowany do umieszczenia na fakturze informacji o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Brak takiej informacji będzie sankcjonowany dodatkową należnością w wysokości 30% podatku VAT wynikającego z faktury.30% sankcji nie będzie , jeśli dostawca prawidłowo rozliczy VAT, a nabywca zapłaci w systemie podzielonej płatności, mimo braku informacji o MPP na fakturze. Nie uniknie się jednak odpowiedzialności karno-skarbowej.

Odwrotne obciążenie zniknie z systemu VAT , ale nie zniknie solidarna odpowiedzialność nabywcy. Sprzedaż towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT o wartości poniżej 15 000 zł,  a płatność zostanie uregulowana w inny sposób niż przelewem bankowym będzie skutkowała solidarną odpowiedzialnością nabywcy.
Solidarna odpowiedzialność nabywcy nie będzie miała miejsca w przypadku sprzedaży towarów i usług z załącznika nr 15 ustawy o VAT o wartości powyżej 15 000 zł, ze względu na fakt , iż będzie ona określona sankcjami.
Na koniec ważna informacja o poszerzeniu katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów określonych w ustawach o pdof i pdop. Od 1 stycznia 2020 płatności z naruszeniem MPP nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Popularne