Zapłać mniej - Mały ZUS dla przedsiębiorców

Od 01.01.2019, jeśli nie osiągasz wysokich przychodów możesz skorzystać z niższych składek ZUS. Abyś mógł z tego skorzystać musisz prowadzić działalność wpisaną do CEIDG oraz twój przychód z działalności, jeśli była prowadzona przez cały rok, nie przekroczył 30-to krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

W 2019 roku jest to kwota 63 000 zł. ( 30*2 100zł), czyli średnio miesięcznie 5 250 zł. Niestety są jeszcze dodatkowe warunki do spełnienia . Pierwszy to : Działalność prowadzona przez ciebie, podlegająca oskładkowaniu ZUS lub składce zdrowotnej trwała dłużęj niż 60 dni. Drugi to : Nie rozliczałeś się w formie karty podatkowej i nie korzystałeś ze zwolnienia z podatku VAT. Tych dwóch warunków nie spełniałeś łącznie. Trzeci to : Nie podlegałeś ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności ( np. jako wspólnik spółki jawnej).

 

Warto zadbać o zgłoszenie działalności na preferencyjnych stawkach.

-Sławomir Pokorski

Ważne: Nie skorzystasz z „Małego ZUS” w pierwszym roku prowadzenia działalności , ale możesz skorzystać z „ulgi na start”, a dopiero później z „ Małego ZUS”.

 

Dowiedz się więcej: Jak wyliczyć podstawę wymiaru składek Małego ZUS?

Sam możesz wyliczyć podstawę. Przykład:
Twój przychód z działalności gospodarczej w ubiegłym roku wyniósł 40 000 zł. W tym okresie miałeś zawieszoną działalność przez 3 miesiące(92 dni kalendarzowe).
Przychód roczny 40 000 zł dzielisz przez 273 dni kalendarzowe prowadzenia działalności i otrzymujesz , a następnie mnożysz ten wynik przez 30.
Otrzymujesz kwotę 4 395,60 zł.
Następnie mnożysz kwotę 4 395,60 zł przez współczynnik ogłoszony przez Prezesa ZUS na 2019r: 0,5093 i otrzymujesz podstawę składek ZUS w kwocie: 2 234,28 zł.
Na końcu porównaj te kwotę do 30% najniższego wynagrodzenia ( 30%*2 250 zł=675 zł) i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Wyliczona podstawa nie może być niższa od 30 % najniższego wynagrodzenia w danym roku i nie może być wyższa od 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne będzie inna.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne będziesz opłacał od zadeklarowanej kwoty nie niższej od 75%przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego włącznie z wypłatami z zysku.

 

 

 

Popularne